Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2016

5748 04f7 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viaspecific-humor specific-humor
8695 a410 390
9490 4a25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb

September 12 2016

8934 2ca9 390
0859 0585 390
Reposted fromvs vs viaspecific-humor specific-humor

September 09 2016

August 29 2016

6428 76f0 390
Reposted fromkjuik kjuik viaspecific-humor specific-humor

August 22 2016

1237 03f1 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagivemefood givemefood

August 20 2016

4031 1d62 390
Reposted fromFienrira Fienrira viagabrysiowa gabrysiowa

August 14 2016

3621 416a 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viazabka zabka
9600 3d57 390
1917 5d6e 390
Reposted fromcherno cherno viayoann yoann

August 13 2016

3931 01c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagivemefood givemefood

August 10 2016

August 05 2016

0896 b173 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagivemefood givemefood

August 01 2016

Mamy  po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.
— truestorybro
Reposted fromlittlegray littlegray viametka metka
Skoro masz złamane serce, to znaczy, że się starałaś.
— Elizabeth Gilbert - "Jedz, módl się, kochaj"
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viavioloncelliste violoncelliste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl