Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viaBilora Bilora
1352 30dc 390
Reposted fromsohryu sohryu viaikari ikari

April 03 2017

5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viathelittleprince thelittleprince

April 01 2017

2992 a603 390
Reposted fromtola tola viairbjarbirb irbjarbirb
8623 8558 390
Reposted fromohshit ohshit viairbjarbirb irbjarbirb

March 30 2017

7364 c4d5 390
Reposted frominfinitearms infinitearms viairbjarbirb irbjarbirb
1424 cde2 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairbjarbirb irbjarbirb

March 29 2017

7009 fd64 390
Reposted fromjethra jethra viairbjarbirb irbjarbirb
0927 c311 390
7682 fb9e 390
Reposted frommosiek mosiek viairbjarbirb irbjarbirb
2520 710b 390
Reposted fromdelain delain viairbjarbirb irbjarbirb

March 23 2017

2761 c755 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viairbjarbirb irbjarbirb

March 19 2017

4871 7bae 390

hajisaurus:

power beans

Reposted fromtron tron viajezuschytrus jezuschytrus
9934 e94e 390
Reposted fromUntitledubz Untitledubz viajezuschytrus jezuschytrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl