Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

4626 df4d 390

delta-breezes:

Yukiko Masuda | @nonihana_

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaaskman askman

April 23 2017

2086 4585 390
Reposted fromdouble double viairbjarbirb irbjarbirb
1523 ccfd 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viairbjarbirb irbjarbirb
4256 6d05 390
Reposted fromacongojado acongojado viairbjarbirb irbjarbirb
9913 b177 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viairbjarbirb irbjarbirb

April 18 2017

9734 9427 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairbjarbirb irbjarbirb
1031 9d78 390
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms

April 11 2017

3336 3905 390
Reposted fromangellalyzga angellalyzga viairbjarbirb irbjarbirb
Reposted fromtfu tfu viairbjarbirb irbjarbirb

April 10 2017

8338 63d9 390

n. odemann

April 04 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaBilora Bilora
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl viaBilora Bilora
1352 30dc 390
Reposted fromsohryu sohryu viaikari ikari

April 03 2017

5541 a887 390
Reposted fromtwice twice viathelittleprince thelittleprince

April 01 2017

2992 a603 390
Reposted fromtola tola viairbjarbirb irbjarbirb
8623 8558 390
Reposted fromohshit ohshit viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl